moi kochani synowie

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska

– Chcę abyśmy wszyscy w naszej Gminie czuli się bezpiecznie, dlatego będą dążył do zwiększenia dostępności policji na ternie naszej gminy poprzez przywrócenie posterunku policji w Konopiskach.

– Będę dążył również do poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych, budowy nowych chodników przy drogach mocno obciążonych ruchem samochodowym oraz wprowadzenie monitoringu gminnego w miejscach niebezpiecznych dla mieszkańców.

– Ochrona Środowiska przede wszystkim, dlatego jako priorytet stawiam opracowanie i wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (wymiana pieców, termomodernizacja budynków) oraz Programu Budowy Odnawialnych Źródeł Energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, fotowoltaika) na terenie naszej gminy. Programy te, w połączeniu z uruchomionym rządowym programem Czyste Powietrze, mogą mieszkańcowi zagwarantować niemal 100% finansowania działań ekologicznych.

 

Zapraszam do zapoznania się z moim całym programem wyborczym