moi kochani synowie

Infrastruktura, inwestycje i przedsiębiorczość

 

Stabilność i efektywność podatkowa, tworzenie przyjaznych warunków dla lokalnych przedsiębiorców

– Chciałbym opracować i wdrożyć plan budowy strefy ekonomicznej w Gminie celem rozwoju przedsiębiorczości i zmniejszeniu bezrobocia oraz zwiększeniu wpływów podatków do budżetu Gminy. Jako gmina posiadamy niewykorzystane tereny inwestycyjne, które mogą posłużyć na wdrożenie takiej strefy aktywności gospodarczej.

– Stworzenie nowej Strategii Rozwoju Gminy pozwoli skutecznie poszukiwać przedsiębiorców przynoszących do gminy inwestycje, które pozwolą jej rozwijać się na wielu płaszczyznach, przyczyniając się tym samym do tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców naszej Gminy. Ponadto dzięki strefie ekonomicznej można stworzyć odpowiednie warunki zachęcające firmy do rejestrowania swojej działalności na terenie Gminy, co powoduje zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu gminy.

– Efektywność podatkowa (stabilne podatki) to również stworzenie odpowiednich warunków dla przedsiębiorstw transportowych, gwarantujące ich zainteresowanie rejestrowaniem samochodów w naszej gminie.

– Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz przywiązanie mieszkańców do zakupów i usług na terenie gminy spowoduje wprowadzenie Karty Mieszkańca, która umożliwi mieszkańcom Gminy Konopiska gromadzenie punktów w ramach „Samorządowego Programu Lojalnościowego”. Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów, Uczestnik może dokonać ich wymiany na bon rabatowy, np. wartości 20 zł przy zakupach u dowolnego partnera programu.

 

Stabilny Wieloletni Plan Inwestycyjny to gwarancja zrównoważonego rozwoju wszystkich sołectw

– Za niezbędne uważam stworzenie kompleksowego planu rozwoju zintegrowanej sieci odbioru ścieków, z uwzględnieniem budowy nowej oczyszczalni ścieków dla Gminy wraz z budową kanalizacji w Aleksandrii. Działaniem uzupełniającym jest stworzenie zmian umożliwiających możliwość budowy przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków.

– Chcę, aby w Gminie rozwinęło się budownictwo komunalne przeznaczone dla naprawdę potrzebujących: młodych rodzin z dziećmi i osób, które z różnych przyczyn wymagają wsparcia lokalowego. Szansę na to daje rządowy program „Mieszkanie Plus”, którego głównym celem i założeniem jest budowa mieszkań z niskim czynszem.

– Zrównoważony rozwój oraz zapewnienie równego dostępu do miejsc użyteczności publicznej w tym m.in. żłobków, przedszkolu, szkół czy ośrodków zdrowia poprzez rozbudowę i budowę nowej infrastruktury. Do osiągnięcia tego celu i innych opisanych w programie zamierzam powołać w gminie komórkę, która będzie zajmowała się tylko pozyskiwaniem stosownych funduszy zewnętrznych (unijnych, krajowych, innych) celem zapewnienia odpowiedniego finansowania planowych inwestycji.

– Dodatkowo planuję przygotowanie zmian dla planu zagospodarowania przestrzennego Gminy celem zwiększenia atrakcyjności terenów pod inwestycje budowlane. Obecny plan posiada wiele ograniczeń, które powodują, że w naszej Gminie są równi i równiejsi, szczególnie w aspekcie przekształcania terenów rolnych zgłaszanych przez mieszkańców na tereny budowlane.

– Chcąc rozwijać naszą Gminę i wprowadzać ją do czołówki samorządów w Polsce musimy opracować nową Strategie Rozwoju Gminy Konopiska i stworzyć dla niej portfolio, pokazujące ogromne możliwości naszej gminy dla inwestorów zewnętrznych.

Stabilność i efektywność podatkowa, tworzenie przyjaznych warunków dla lokalnych przedsiębiorców

– Chciałbym opracować i wdrożyć plan budowy strefy ekonomicznej w Gminie celem rozwoju przedsiębiorczości i zmniejszeniu bezrobocia oraz zwiększeniu wpływów podatków do budżetu Gminy. Jako gmina posiadamy niewykorzystane tereny inwestycyjne, które mogą posłużyć na wdrożenie takiej strefy aktywności gospodarczej.

– Stworzenie nowej Strategii Rozwoju Gminy pozwoli skutecznie poszukiwać przedsiębiorców przynoszących do gminy inwestycje, które pozwolą jej rozwijać się na wielu płaszczyznach, przyczyniając się tym samym do tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców naszej Gminy. Ponadto dzięki strefie ekonomicznej można stworzyć odpowiednie warunki zachęcające firmy do rejestrowania swojej działalności na terenie Gminy, co powoduje zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu gminy.

– Efektywność podatkowa (stabilne podatki) to również stworzenie odpowiednich warunków dla przedsiębiorstw transportowych, gwarantujące ich zainteresowanie rejestrowaniem samochodów w naszej gminie.

– Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz przywiązanie mieszkańców do zakupów i usług na terenie gminy spowoduje wprowadzenie Karty Mieszkańca, która umożliwi mieszkańcom Gminy Konopiska gromadzenie punktów w ramach „Samorządowego Programu Lojalnościowego”. Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów, Uczestnik może dokonać ich wymiany na bon rabatowy, np. wartości 20 zł przy zakupach u dowolnego partnera programu.

 

 

Zapraszam do zapoznania się z moim całym programem wyborczym